Bachelor in Geografie en Geomatica

De Bachelor in de Geografie en de Geomatica geeft een algemene basisopleiding, waarbij de studenten vertrouwd geraken met de voor de geografie relevante invalshoeken, problemen, methoden, technieken en onderzoeksresultaten, alsook die van hulpwetenschappen van uiteenlopende aard.

De studenten moeten op de hoogte zijn van de principes van het geografisch/ruimtelijk onderzoek op het gebied van sociale en economische geografie, landschapskunde, fysische geografie, cartografie en geografische informatiesystemen, topografie, teledetectie en hoe de verschillende aspecten van geografie en geomatica zich tot elkaar verhouden en coherent kunnen geïntegreerd worden.

Bachelor - 180 studiepunten
EERSTE JAAR ALGEMENE WETENSCHAPSVAKKEN + INLEIDENDE SPECIFIEKE VAKKEN
TWEEDE JAAR GEVORDERDE SPECIFIEKE VAKKEN + ALGEMENE WETENSCHAPSVAKKEN
DERDE JAAR GRONDIGE SPECIFIEKE VAKKEN - BACHELORPROEF - KEUZEVAK

Lees meer op de UGent Studiekiezer website