Programma en leerlijnen

De opleidingen zijn gevormd rond zes globale leerlijnen:

1.

"Geografie": hierin verwerven de studenten inzichten en theorie over drie specifieke leerlijnen die focussen op de relatie tussen samenleving en milieu op geïntegreerde wijze en het begrijpen, analyseren en beantwoorden van complexe ruimtelijke en maatschappelijke vraagstellingen. Deze globale leerlijn wordt verder opgedeeld in drie specifieke leerlijnen: sociale en economische geografie, landschapskunde en fysische geografie.

2.

"Geomatica": nieuwste technologische ontwikkelingen rond verzamelen en analyseren van ruimtelijke informatie. Deze globale leerlijn wordt verder opgedeeld in drie specifieke leerlijnen: teledetectie & topografie (data acquisitie), cartografie & GIS (dataverwerking) en Geo-ICT.

3.

"Methoden & Onderzoeksvaardigheden": basiskennis & -vaardigheden, specifieke methoden en technieken voor onderzoeken van ruimtelijke vraagstukken (ruimtelijke analyse), terreinwerk, internationale literatuurstudie en formuleren van onderzoeksvragen.

4.

"Communicatie & Sociale Vaardigheden": schriftelijk en mondeling rapporteren over onderzoeksresultaten en samenwerken in groep.

5.

"Professionalisering": deze leerlijn maakt aansluiting met het werkveld en de toepassing van geografie en geomatica in de verschillende professionele gebieden.

6.

"Interdisciplinariteit & Hulpwetenschappen": deze leerlijn geeft input vanuit andere wetenschappen (basiswetenschappen en natuur- en menswetenschappen).


Opleidingen: Visie en eigenheid