Sociale en Economische Geografie

Sociale en economische geografie focust zich op alle sociale en economische activiteiten en ontwikkelingen op het aardoppervlak.

Nieuws in de kijker

Op maandag 21 mei 2024 bracht prof. Mingshu WANG van de Universiteit van Glasgow een bezoek aan de afdeling en gaf een lezing over “Graph Convolutional Networks for Street Network Analysis”.

Prof. Wang is Senior Lecturer (Tenured Associate Professor) in Geospatial Data Science aan de Universiteit van Glasgow. Hij is ook Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen en toepassen van GIScience methoden en big data analytics om stedelijke systemen en ontwikkeling te begrijpen. Empirisch onderzoekt hij de relatie tussen stedelijke structuur en stedelijke prestaties op macroschaal en de relatie tussen de gebouwde omgeving en collectief menselijk gedrag op microschaal. Hij heeft onderzoeksbeurzen ontvangen van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Chinese Academie van Wetenschappen en Microsoft. Hij is redacteur van Asian Geographer en Associate Editor van ISPRS International Journal of Geo-Information en Regional Studies, Regional Science.

Onderzoekthema's

Onderzoek binnen sociale en economische geografie focust zich voornamelijk op drie clusters.

In eerste instantie wordt onderzoek gedaan naar verplaatsingsgedrag en stadslogistiek.

Daarnaast worden evoluties in het Vlaamse stedelijke systeem, het stedelijk beleid en het wereldstedennetwerk bestudeerd.

Verder wordt onderzoek gedaan naar locatiekeuzes van private en publieke bedrijven, de relatie tussen transport and productie en het modelleren van landgebruik.

stedelijke ontwikkeling
wereldstedennetwerk
verplaatsingsgedrag
transport
landontwikkeling

Prof. dr. Frank Witlox

verplaatsingsgedrag mobiliteit duurzame mobiliteit logistiek stedelijke distributie ruimtelijke ordening stadsdistributie MaaS

Prof. dr. Giovanni Circella

reisgedrag mobiliteit ruimtelijke ordening

Prof. dr. Ben Derudder

netwerkanalyse verstedelijking landgebruik

Lijst met alle medewerkers Sociale en Economische Geografie

Doctoraatonderzoek

Projectonderzoek in de kijker


Op zoek naar meer informatie over UGent onderzoekers, (lopende) projecten en doctoraten, organisaties,... in dit onderzoeksdomein?

Op zoek naar (verdedigde) doctoraten, publicaties, papers, proceedings,... in dit onderzoeksdomein?