Melaku Bogale Fitawok verdedigde met succes zijn doctoraat

(30-08-2022)

Op vrijdag 26 augustus verdedigde Melaku Bogale Fitawok succesvol zijn doctoraat met als titel ‘The impact of urbanization on land-use change and farmers’ livelihood in Ethiopia’ (De impact van verstedelijking op veranderingen in landgebruik in Ethiopië’. Het onderzoek werd uitgevoerd onder promotorschap van Prof. dr. Ben Derudder (UGent) en kaderde in/werd gefinancierd door het VLIRUOS-samenwerkingsproject met Bahir Dar University.