Onderzoek binnen de vakgroep

Onderzoeksgroepen

3D-Data Acquisitie

De 3D-Data Acquisitie onderzoeksgroep richt zich op alle moderne technieken van de landmeetkunde: topografie, teledetectie, fotogrammetrie en hydrografie.

Cartografie & GIS

De onderzoeksgroep CartoGIS focust op de technieken van het analyseren van geografische gegevens en het voorstellen ervan op een kaart.

Fysische Geografie

De onderzoeksgroep Fysische Geografie van de Universiteit Gent focust op mens-milieu interacties in de context van een veranderende omgeving.

Landschapskunde

De onderzoeksgroep Landschapskunde bouwt verder op een lange traditie vanuit de holistische en interdisciplinaire benadering vanuit de regionale geografie.

Sociale en Economische Geografie

De SEG onderzoeksgroep focust zich op alle sociale en economische activiteiten en ontwikkelingen op het aardoppervlak.

Wetenschappelijke output