Interview met Prof. Philippe De Maeyer

(03-01-2022)

In het Jaarboek De Aardrijkskunde - uitgegeven door de Vereniging leraars aardrijkskunde (VLA) -, verscheen een interview van Philippe De Maeyer, em. gew. hoogleraar van de Vakgroep Geografie, door Leen Van Hecke, pedagogisch begeleidster SO vak Aardrijkskunde.

In Het interview met Philippe De Maeyer wordt onder meer zijn visie met betrekking tot geografie en aardrijkskunde, de evolutie van geomatica en cartografie – gis, alsook het gebruik en de toekomst van kaarten en atlassen in het secundair onderwijs geschetst.