Professor dr. Luc Daels, emeritus gewoon hoogleraar Vakgroep Geografie, overleden

(10-08-2021)

Prof. dr. Luc Daels, emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen, is op 23 juli 2021 thuis in Gent overleden.

Luc Daels werd geboren te Gent op 22 mei 1929.

Hij studeerde geografie aan de Rijksuniversiteit Gent (licentiaat, 1953). Na een aantal jaren leraar te zijn geweest aan het Koninklijk Atheneum Berchem en het Koninklijk Atheneum Brussel, werd hij aan de RUG in 1959 als assistent aangesteld aan het latere “Seminarie van Regionale Aardrijkskunde” (Faculteit Wetenschappen) met Prof. Frans Snacken als diensthoofd. In 1963 promoveerde hij tot doctor in de Wetenschappen, groep Aardrijkskunde, met een historisch-geografisch proefschrift over de “Landschapsontwikkeling in en rond het voormalige Bulskampveld.”

Op 1 juni 1973 werd Prof. Daels beneomd als geassocieerd docent bij het Seminarie voor Regionale Aardrijkskunde, Faculteit Wetenschappen, in 1979 tot geassocieerd hoogleraar en in 1987 gewoon hoogleraar. In 1988 volgde hij Prof. Frans Snacken op als directeur-diensthoofd van het Laboratorium voor Regionale Geografie en Landschapskunde.

Op 1 oktober 1994 werd hem het emeritaat verleend.

Met zijn doctoraatsproefschrift toonde Prof.Daels het potentieel aan van luchttfoto’s als onderzoekinstrument in landschapsonderzoek in Vlaanderen. Luchtfotografie werd ook het nieuwe interesseveld van Prof. Daels, later uitgebreid naar teledetectie (‘remote sensing’) met digitale beelden van satellieten en radaropnamen. Het Seminarie groeide uit tot een internationaal gewaardeerd expertisecentrum voor de studie van het landschap en de naam ervan wijzigde dan ook terecht in 1982 tot “Laboratorium voor regionale geografie en landschapskunde”.

Luchtfotografie werd een belangrijk onderdeel in het 1963 opgerichte postgraduaat aan het Internationaal Bodemkundig Centrum. Talrijke internationale projecten volgden, onder meer een survey van de Cycladen (Griekenland). Dit resulteerde in jarenlang Gents onderzoek in de regio. Prof. Daels was ook actief in Egypte, Centraal-Afrika en het Midden-Oosten. Het labo was onder impuls van Prof. Daels in 1977 in Straatsburg één van de stichtende leden van de European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL). Thematisch breidde het onderzoeksveld van Prof. Daels uit met milieuthema’s zoals detectie van verontreiniging en verwoestijning.

Prof. Daels was jaren lid van de Provinciale Commissie Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, en was actief in de erfgoedsector, in het bijzonder met betrekking tot het landschap.

Van 1989 initieerde Prof. Daels het multidisciplinair sensibiliseringsproject Het Andere Landschap. Het project genoot gedurende tien jaren een grote publieke belangstelling met winterlezingen in de Aula en in de lente landschapsexcursies.

In 2010 werd zijn bijdrage in het historisch-wetenschappelijk onderzoek gehonoreerd met de Sarton-medaille.

Professor Daels was niet alleen actief in de academische wereld, maar hij was ook een getalenteerd schilder en, samen met Walter De Buck, één van de stichters van vzw Trefpunt, dat het voortouw nam in de heropstanding van de Gentse Feesten. Na zijn pensioenering bleef Prof. Daels in de culturele sector actief, o.m. als ondervoorzitter van de raad van bestuur van Het Huis van Alijn. Vanaf 1988 organiseerde hij er een lezingencyclus ‘ontgrenzing’, die meer dan 10 jaar reflecties boodt omtrent het landschap als het grotere huis van de mens.