Een FietsSTEM voor scholen: project van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (UGent) in de media

(26-11-2019)

Op 18 november 2019 verscheen in De Standaard een reportage over de ‘FietsSTEM voor scholen’: een project (gecoördineerd door Dr. Tom Storme) van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de UGent. In het project beschrijven en beoordelen scholieren van de derde graad secundair onderwijs de fietsveiligheid en de fietsinfrastructuur op de routes van thuis naar school, en fungeren op die manier als ‘burgerwetenschapper’. Het project wil de mobiliteitsexpertise van de scholieren inzetten om samen met de jongeren hun fietsomgeving in kaart te brengen en te verbeteren.

Lees het artikel