Veldwerk- en laboratoriumuitrusting

De onderzoeksgroep Fysische Geografie beschikt over veldwerk- en laboratoriumuitrusting voor het uitvoeren van geomorfologisch onderzoek. Afhankelijk van het type onderzoek, de lokale context en de partnerschappen wordt voor elk project een specifieke onderzoeksuitrusting ontworpen, die de noden van het onderzoek weerspiegelen. Enkele voorbeelden van uitrusting die courant gebruikt worden zijn hier weergegeven.


  • Drone voor de kwantificatie van erosie (Frankrijk)
  • Hydrogeomorfologisch station voor de opname van oppervlakkige afstroom en sedimentlading tijdens piekdebieten in kleine landbouwbekkens (Frankrijk)
  • Tipping-bucket regenmeters voor de karakterisatie van moessonregens (Ethiopië)
  • Allerhande materiaal voor de studie van bodems (handboren, kopeckyringen, clinometer, enz.) (België)
  • Sedigraaf voor de textuuranalyse van leem en kleifracties
  • Sedimentologisch laboratorium
  • ...