LANDSCHAPSKUNDE

De onderzoeksgroep Landschapskunde bouwt verder op een lange traditie vanuit de holistische en interdisciplinaire benadering vanuit de regionale geografie.Onderzoek

Landschapskunde combineert verschillende disciplines, zoals fysische geografie, sociaal-economische geografie, geschiedenis, geo-archeologie, landschapsecologie, ruimtelijke planning en stedenbouw, landschapsarchitectuur en -design, studie van het milieu en omgevingspsychologie.

De benadering van het landschap is gegroeid uit de holistische en essentieel interdisciplinaire benadering van de regionale geografie, met luchtfotointerpretatie (teledetectie), terreinkartering en –survey en GIS als belangrijke technieken.

Toepassingen situeren zich in landclassificatie en evaluatie, landschapsplanning en -management, landschapsontwerp, erfgoedzorg en milieu-effect-rapportering.


Trefwoorden: landschapsecologie — landschapsperceptie — landschapsbeleving — landschapszorg en –planning — historische dimensie van landschap


Projecten

De relatie tussen de mensen en hun leefomgeving speelt een belangrijke rol in het opbouwen van hun identiteit. We kennen het landschap waarin we leven, we maken het onze 'thuis'. De betrokkenheid en associaties met de eigen l…

Lees verder

Alle projecten van de onderzoeksgroepMedewerkers

Prof. dr. Veerle Van Eetvelde
Zelfstandig Academisch Personeel
Prof. dr. Marc Antrop
Zelfstandig Academisch Personeel
Dr. Andreas Aagaard Christensen
Wetenschappelijk Personeel
Tiago Azeredo Dionisio
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student
Jorre Herpels
Wetenschappelijk Personeel
Xueying Tu
PhD Student
Annelies Van Caenegem
Assisterend Academisch Personeel
Jef Van den Driessche
Wetenschappelijk Personeel, PhD Student

Vrijwillige medewerkers

  • Geen vrijwillge medewerkers