Hanne Hendrickx verdedigde met succes haar doctoraat

(09-08-2022)

Maandag 20 juni verdedigde Hanne Hendrickx succesvol haar doctoraat met als titel “Capturing geomorphic change in high mountain environments using close-range sensing techniques (Swiss Alps)” (Vastleggen van geomorfologische veranderingen in hoge berggebieden gebruik makende van close-range sensing technieken (Zwitserse Alpen)). Dit werk werd uitgevoerd onder de supervisie van Prof. dr. Amaury Frankl en Prof. dr. Jan Nyssen (UGent), en Prof. dr. Reynald Delaloye (Universiteit van Fribourg, Zwitserland).