Shan ZOU verdedigde succesvol haar PhD

(02-12-2021)

Op 29 November 2021, verdedigde Shan Zou succesvol haar PhD "Research on water resources change under climate change and human activities in Syr Darya River Basin, Central Asia". Ze behaalde het dubbeldoctoraat van Doctor in Wetenschappen: Geografie (UGent) enDoctorate of Science: Cartography and Geographic Information System (XIEG-CAS, UCAS). Promotoren waren Prof. Tim Van de Voorde en Prof. Philippe De Maeyer, beide van de Vakgroep Geografie (UGent), en Prof. Jilili Abuduwaili van XIEG (Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences). Door de toenemende wereldwijde klimaatverandering en menselijke activiteiten hebben de kwantiteit, kwaliteit en ruimtelijke verdeling van de watervoorraden in Centraal-Azië aanzienlijke veranderingen ondergaan met meer extreme hydrometeorologische gebeurtenissen, waardoor de onzekerheid over de watervoorraden is verergerd (vooral voor de typische grensoverschrijdende rivieren in Centraal-Azië bijv. de Syr Darya-rivier). Op basis van de hydrologische en meteorologische gegevens, het waterverbruik en de sociaal-economische ontwikkelingsgegevens, behandelt deze studie eerst de ruimtelijke-temporele verdelingsanalyse van de regionale klimaatverandering in Centraal-Azië, wat wijst op een significant opwaartse trend in zowel neerslag als temperatuur in Centraal-Azië . Vervolgens analyseert de studie de klimaatverandering en onderzoekt het de correlatie tussen temperatuur, neerslag en afvoer in het stroomgebied van de Syr Darya-rivier. Tenslotte construeert de studie een SWAT-gedistribueerd hydrologisch model op basis van de verbeterde gletsjermodule en simuleert deze vervolgens de toekomstige watervoorraden in het bovenste stroomgebied van de Syr door gebruik te maken van de gegevens van fase 6 (CMIP6) van het Coupled Model Intercomparison Project (CMIP6). De resultaten kunnen over het algemeen een diepgaand inzicht verschaffen aangaande de klimaatverandering in Centraal-Azië en de veranderingen in de watervoorraden van het stroomgebied van de Syr Darya-rivier, wat van groot belang is voor de bescherming en de verbetering van het waterbeheer in Centraal-Azië. Door het combineren van het SWAT_Glacier-model en de gegevens uit verschillende bronnen blijken de verbeterde methodes bovendien heel nuttig voor de simulatie van watervoorraden in Centraal-Aziatische regio's met schaarse gegevens.