Huili HE verdedigde succesvol haar PhD

(02-12-2021)

Op 29 november 2021 verdedigde Huili HE succesvol haar doctoraat met als titel "Impacts of land use/land cover change on regional climate in the Aral Sea region". Ze behaalde het dubbeldoctoraat van Doctor in Wetenschappen: Geografie (UGent) en Doctorate of Science: Cartography and Geographic Information System (XIEG-CAS, UCAS). Promotoren waren Prof. Piet Termonia (WE05) en Prof. Philippe De Maeyer (WE12) van UGent en Prof. Geping Luo van XIEG (Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences). Het doel van dit proefschrift is de invloed van LULCC op het klimaat van het Aralmeergebied te bestuderen door modelsimulaties uit te voeren; meerdere gegevensbronnen te gebruiken om de klimaatverandering in Centraal-Azië over historische en toekomstige perioden te beoordelen. Het klimaateffect van LULCC wordt bestudeerd door verschillende scenario's te vergelijken, met en zonder LULCC, met en zonder het Aralmeer, en met en zonder toekomstig herstel van het Aralmeer, hetgeen wordt uitgevoerd door het regionale klimaatmodel ALARO te koppelen aan het landoppervlaktemodel SURFEX. De ruimtelijke patroonveranderingen en de temporele evolutie van klimaatzoneverschuivingen in Centraal-Azië worden gekarakteriseerd aan de hand van de Köppen-Geiger klimaatclassificatie, en de klimaatverandering in Centraal-Azië wordt beoordeeld voor de periode 1980-2100.