Laure De Cock verdedigde succesvol haar PhD

(13-10-2021)

Op 7 oktober 2021 verdedigde Laure De Cock met succes haar doctoraat in de geomatica en landmeetkunde, getiteld “Adaptive mobile indoor route guidance. The next big step”. Laure studeerde af in 2017 als master in de geomatica en landmeetkunde. Zij kon haar onderzoek over indoor navigatie aansluitend aanvatten als FWO-bursaal. Promotors van het onderzoek waren prof. Philippe De Maeyer, prof. Nico Van de Weghe en dr. Kristien Ooms. Haar onderzoek sluit aan bij thema’s welke worden bestudeerd in de CartoGIS onderzoeksgroep van de Vakgroep Geografie, zoals moving objects, perceptie van de omgeving en ontwikkeling van algoritmen onder andere m.b.t. routing. Sinds oktober 2021 is ze post-doc onderzoekster in dezelfde onderzoeksgroep.