Touring Scientific Award voor Caroline Beckers

(31-08-2021)

Ieder jaar wordt de Touring Scientific Award voor geografie en geomatica en landmeetkunde toegekend aan de student(e) die in de tweede Master of Science in de geografie of de tweede Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde aan de Universiteit Gent het beste jaarresultaat behaalde. Dit academiejaar is dat Caroline Beckers. In haar masterproef met als titel ‘Knelpunten en barrières van het mobiliteitsbudget volgens werkgevers en werknemers’ (promotor prof. Frank Witlox) werd onderzocht hoe pendelen op een duurzame en flexibele manier kan ingevuld worden. Om een volledig zicht te krijgen op de knelpunten van het mobiliteitsbudget werd zowel het perspectief van de werkgever als de werknemer onder de loep genomen. Daarbij werden 243 mensen en 18 bedrijven (met de medewerking van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)) bevraagd. De belangrijkste knelpunten zijn de hoge administratieve lasten, de lage bekendheid van het concept en de ingewikkelde wetgeving. Het is duidelijk dat het mobiliteitsbudget momenteel nog in zijn kinderschoenen staat, maar met de nieuwe wetgeving en opkomende interesse wordt het mogelijk om pendelen stap voor stap duurzamer te maken. De resultaten van de masterproef worden verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.