Hanne Glas verdedigt succesvol haar PhD

(01-06-2021)

Op 20 mei 2021 verdedigde Hanne Glas met succes haar doctoraat getiteld Flood Risk Mapping for All: A Generic Flood Risk Assessment Methodology for the Small Island Developing States. De Small Island Developing States (SIDS) zijn 52 landen en gebieden in de regio's Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Oost-Azië en de Stille Oceaan. Ze worden gekenmerkt door laaggelegen, dichtbevolkte kustgebieden en ontwikkelingsproblemen als gevolg van een instabiele economie en politieke situatie. Na een algemene achtergronddiscussie over de noodzaak van een adequate overstromingsrisicobeoordeling wereldwijd, presenteerde Hanne Glas een eerste casestudy, uitgevoerd in Annotto Bay in Jamaica. Andere casestudies werden uitgevoerd in de uiterwaarden van de rivier Moustiques, in het noordoosten van Haïti. Aangezien er voor deze landelijke regio minder gegevens beschikbaar waren dan minimaal vereist is voor een adequate overstromingsrisicobeoordeling, moesten nieuwe inputgegevens worden verzameld. Vooral historische overstromingsgegevens, waarvoor de bestaande verwervingsmethoden ontoegankelijk of ontoereikend zijn, ontbreken. Er werden nieuwe methoden ontwikkeld voor het genereren van overstromingsinputgegevens op basis van de kennis van de bewoners van het gebied, waarbij gebruik werd gemaakt van de herinnering van mensen die door overstromingen in het verleden waren getroffen over de schade die zij hadden geleden, maar ook op basis van de input uit de vragenlijsten, aangevuld met bestaande gegevens, literatuur, veldgegevens en open-source data. Ze ontwierp een generieke en flexibele methodologie voor het in kaart brengen van overstromingsgevaar, -kwetsbaarheid en -risico's in studiegebieden wereldwijd. Ze behaalde de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen. Promotoren van het onderzoek waren Prof. Greet Deruyter (EA15) en Prof. Philippe De Maeyer (WE12).