Nieuws 2019

Een FietsSTEM voor scholen: project van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (UGent) in de media

(26-11-2019)

Op 18 november 2019 verscheen in De Standaard een reportage over de ‘FietsSTEM voor scholen’: een project van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de UGent. In het project beschrijven en beoord…

Lees verder...

Onderzoek van masterstudente Yoline Tavernier in de media

(07-11-2019)

Yoline Tavernier doet in haar masterthesis onderzoek naar het effect van de fietsinfrastructuur op het fietsgedrag. Aan de hand van een enquête peilt ze naar het veiligheidsgevoel van fietsers met bet…

Lees verder...

Ontmoeting NUAA (China) en SEG onderzoeksgroep

(09-10-2019)

Op 4 oktober 2019 bezocht een delegatie van de Nanjing University of Aeronautics and Astronautics , onder leiding van Prof. Xu Fumin, secretaris van het College of Civil Aviation, de SEG onderzoeksgro…

Lees verder...

Vacature praktijkassistent (30%) binnen de vakgroep geografie

(18-09-2019)

Een betrekking van praktijkassistent werd open verklaard binnen de vakgroep geografie.

De kandidaat levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep , in het bijzonder de vakken geo…

Lees verder...

Prof. Philippe De Maeyer verkozen als vice-president van de International Cartographic Association

(28-08-2019)

Op de 18e algemene vergadering van de International Cartographic Association op 20 juli 2019, werd Philippe De Maeyer verkozen als de vice-president van de ICA door de nationale vertegenwoordigers vo…

Lees verder...

Multidisciplinair consortium: Next Generation Animal Tracking - Het ontcijferen van de ecologische code

(13-06-2019)

In de afgelopen jaren hebben grootschalige wetenschappelijke initiatieven de ontwikkeling van betaalbare lichtgewicht-tracking apparatuur gestimuleerd, zodat bewegingsgegevens nu in ongekende hoeveelh…

Lees verder...

Min Luo, Yunqian Wang en Hao Guo verdedigden succesvol hun doctoraat

(05-06-2019)

Op 24 mei verdedigden Min Luo, Yunqian Wang en Hao Guo succesvol hun dubbel doctoraat op de Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences . Min Luo verdedigde een thesis m…

Lees verder...

Permafrostonderzoeker Hanne Hendrickx op CanvasTV

(28-05-2019)

Assistent en doctoraatsonderzoeker Hanne Hendrickx werd geinterviewd door CanvasTV over haar onderzoek naar de gevolgen van het opdooien van permafrost. Dit resulteerde in een zeer didactisch filmpje…

Lees verder...

Excursie in het kader van de Institutionele Universitaire Samenwerking met Bahir Dar University (Ethiopia)

(02-04-2019)

In het kader van de jaarlijkse vergadering van de stuurgroep van het IUS programma met Bahir Dar University, werd een tweedaagse excursie georganiseerd. De deelnemers bezochten onder andere de westeli…

Lees verder...

Eerbetoon voor jonge onderzoekers in Koninklijk Paleis

(06-03-2019)

"Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten ter gelegenheid van het Lenteconcert van 28 februari 2019 een eerbetoon brengen aan jonge academici en wetenschappers. Met hun creativiteit, hun d…

Lees verder...

UGent sluit MoU af met Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Mexico)

(26-02-2019)

Op 19 oktober 2019 werd een Memory of Understanding tussen het Ministerie van Cultuur van de Verenigde Mexicaanse Staten en Universiteit Gent ondertekend door Diego Prieto Hernández, directeur-generaa…

Lees verder...

Geografen van de UGent werken met landloze boeren in Ethiopië om koolstofkredieten te bekomen

(21-01-2019)

Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs is er een versnelling gekomen in activiteiten die moeten helpen de opwarming van de aarde te beheersen. Nieuwe internationale financieringsmechani…

Lees verder...

Nieuwsbulletin per jaar