Prof. dr. Rudi Goossens

Email
Rudi.Goossens@ugent.be
Telefoon
+32 (0)9 264 47 09
+32 (0)9 264 46 95
Lokaal
40.08.120.012
Categorie
Zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksgroep
3D Data Acquisitie

Bio

Prof. Dr. Rudi Goossens verricht onderzoek in de teledetectie en in de fotogrammetrie. Er wordt onderzoek verricht voor het gebruik van hoge resolutiebeelden en voor de aanmaak van DEM’s en orthofoto’s. Voornamelijk over urbane gebieden worden hoge resolutie ruimtebeelden gemaakt. De fotogrammetrische methoden worden ook gebruikt, mits adaptatie, voor de documentatie van erfgoed en dit op een grote schaal. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met andere vakgroepen (o.a. archeologie, geologie,...), andere universiteiten (KUL, VUB,...) en hogescholen (HoGent), onderzoeksinstellingen en overheidsinstellingen in binnen- en buitenland (Italië, Griekenland...).