Master in de geografie
Master in de geomatica en landmeetkunde

In de Master Geografie staat een inhoudelijke verdieping centraal, gericht om studenten zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren in een deelgebied van de geografie (sociale en economische geografie, landschapskunde, fysische geografie) of geomatica (Geo-ICT). (nieuwe regel) ' In de Master in de Geomatica en de Landmeetkunde staat, naast een inhoudelijke verdieping ook verbreding onder de vorm van verplichte praktijkervaring centraal, gericht om studenten in staat te stellen om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in een deelgebied van geomatica (teledetectie & topografie (data acquisitie), cartografie & GIS (dataverwerking), Geo-ICT).

Master - 120 studiepunten
EERSTE JAAR
TWEEDE JAAR

Master in de geografie

MAJORS:
  • Stad, onderneming en mbiliteit
  • Landschap, mens en milieu
  • Geo-ICT

MINORS:
  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • Economie en bedrijfskunde

Master in de geomatica en landmeetkunde

MINORS:
  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • Economie en bedrijfskunde