Voor leerkrachten

Onderwijsverenigingen


Vlaanderen:


Andere:


Lesmateriaal IPVW nascholingen aardrijkskunde:

Big ideas in aardrijskunde: Aardrijkskunde als wetenschap: Nascholingen thema’s aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik.

Aardrijkskunde behoort – zowel in het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs – tot het domein van de exacte wetenschappen.

Als we kijken (zeker) naar de onderwerpen die in de 3de graad aan bod komen dan kan de link met de andere wetenschappen zeker gelegd worden: biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Toch wordt deze link te weinig beklemtoond in de les. Teveel wordt er niet echt ingegaan op de exacte wetenschap achter bv. uitloging en aanrijking in bodems, de wiskundige achtergrond van projecties, de fysica van atmosferische processen ....

Om dit bij te werken - en het vak tegelijk duidelijker te positioneren binnen de STEM-vakken (Science, Technology, Engineering and Mathematics) organiseerde de vakgroep geografie gedurende enkele schooljaren sessies die telkens een thema uit de aardrijkskunde benaderen vanuit de ‘big ideas’ binnen de wetenschappen. Daarbij wordt bij elk thema de link en samenhang tussen de verschillende wetenschappelijke invalshoeken bekeken.

Het materiaal van deze 6 nascholingen, afgeschermd door een wachtwoord, kun je hier downloaden. Stuur een e-mail naar luc.zwartjes@ugent.be om dit wachtwoord te verkrijgen.


Bodemkunde

Vanuit de Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D didactiek te werken. In deze nascholing kwamen aan bod

Aan de hand van concrete leerplandoelstellingen werden deze mogelijkheden uitgewerkt. Kant en klaar bruikbaar voor de les.

Download


Cartografie

Vanuit de Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D didactiek te werken. In deze sessie kwamen aan bod

Aan de hand van concrete leerplandoelstellingen werden deze 3 mogelijkheden uitgewerkt. Kant en klaar bruikbaar voor de les.

Download


Draagkracht

Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D didactiek te werken. In deze sessie kwamen aan aan bod

Aan de hand van concrete leerplandoelstellingen werden deze mogelijkheden uitgewerkt. Kant en klaar bruikbaar voor de les.

Download


Kosmografie

Vanuit de Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D didactiek te werken. In deze sessie zullen kwamen er twee aan bod

Aan de hand van concrete leerplandoelstellingen werden deze mogelijkheden uitgewerkt. Kant en klaar bruikbaar voor de les.

Download


Platentektoniek

Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D didactiek te werken. In deze sessie kwamen er twee aan bod

Aan de hand van concrete leerplandoelstellingen werden deze mogelijkheden uitgewerkt. Kant en klaar bruikbaar voor de les.

Download


Weer en klimaat

Vanuit de Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D didactiek te werken. In deze sessie zullen kwamen ze alle 3 aan bod

Aan de hand van concrete leerplandoelstellingen werden deze 3 mogelijkheden uitgewerkt. Kant en klaar bruikbaar voor de les.

Download


NB: Het aangeboden materiaal is beschikbaar is afzonderlijke ZIP-bestanden, afgeschermd door een wachtwoord. Stuur een e-mail naar luc.zwartjes@ugent.be om dit wachtwoord te verkrijgen.

Lesmateriaal uit (Europese) projecten:


Projecten van en met de UGent:


Andere: