Kalibratielokaal

Het kalibratielokaal van de vakgroep geografie wordt gebruikt voor de opslag en de kalibratie van topografische toestellen. De kalibratie van topografische toestellen kan worden uitgevoerd aan de hand van de meetbank, de collimator en de vaste pijlers.

Meetbank

De meetbank dient in de eerste plaats voor het controleren van elektro-optische afstandsmeters, daarnaast kunnen ook de rechtstreekse en de optische afstandsmeting gecontroleerd worden. Het principe bestaat eruit dat de afstandsmeting van de EDM zal vergeleken worden met de afstandsmeting van een nauwkeuriger toestel. Om verschillende afstanden te kunnen meten, is op de meetbank een geleiding bevestigd waarover een wagentje kan bewegen. Aangezien telkens de afstand tot het wagentje gemeten wordt, kunnen verschillende afstanden gemeten worden door het wagentje op verschillende posities te zetten.

De meetbank bestaat uit een gemetselde constructie. Daarop is dus een geleiding bevestigd waarover een wagentje kan bewegen. Het referentiemeetsysteem is een laserinterferometer. Aan het ene uiteinde van de meetbank is een vast punt voorzien waarop het totaalstation, met de elektro-optische afstandsmeter, kan geplaatst worden, aan het andere uiteinde staat de interferometer. Beide afstandsmeters hebben een reflector nodig. Op het wagentje staat dus een opzetstuk waarop beide reflectors bevestigd zijn.Collimator

Voor het controleren van de waterpastoestellen wordt er gebruik gemaakt van een collimator. In het lokaal staat er een tafel waar deze collimator is opgesteld. Vlak voor deze collimatortafel staat een vast opstelpunt waarop het te controleren waterpastoestel of totaalstation kan geplaatst worden.


Vaste pijlers

In het kalibratielokaal zijn er dertien vaste pijlers. Langs weerszijden van de meetbank staan telkens zes van die opstelpunten op variabele tussenafstand van elkaar. Deze opstelpunten worden voornamelijk gebruikt bij het uitvoeren van industriële metingen op een voorwerp op de meetbank en ter bepaling van de optelconstante.